Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřicePožadavky na rodiče budoucích prvňáčků

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice, Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice
tel. – ŘŠ : 388 288 131, - ZŘŠ : 388 288 132, e-mail : zakladni.skola@novabystrice.cz
https://www.zsnovabystrice.cz


Vážení rodiče nastávajících školáků,
od září se Vaše dítě stane žákem základní školy, a to přinese celou řadu nových, dosud neznámých po-
vinností a starostí. Bude se muset přizpůsobit zcela novému dennímu režimu. Pro usnadnění vstupu dítěte
do školy je proto nutné zaměřit se ve výchově na některé úkoly :

1. Samostatnost.
Hbitě se oblékat, úklid pracovního místa, mít vžité základní hygienické návyky.
2. Poslušnost.
Žák by měl vnímat příkaz dospělých hned napoprvé.
3. Soustředěnost.
Při hrách nebo poslechu dítě nerušit, dítě by se nemělo zabývat jinou činností.
4. Rozvoj mluveného projevu.
Nemluvit za dítě, nechat mu čas na vyjádření všeho, co chce říci, dbát na zřetelnost a hlasitost.
5. Pravidelný denní režim.
Velmi dětem pomáhá včasné vstávání, pravidelná ranní hygiena, snídaně, příchod ze školy, odpo-
činek, domácí příprava, večeře, spánek – a to pravidelně i ve volných dnech.
6. Upevnění kázně.
Chování doma, v MŠ, na návštěvě, na ulici, v obchodě atd.
7. Rozvoj hudebních dovedností a tělesné zdatnosti.
8. Citový rozvoj.
Vztah k rodičům, k okolí, k dění v přírodě.


Co by dítě mělo znát před příchodem do 1.třídy :
- své jméno a příjmení, bydliště, jméno a příjmení rodičů, jejich pracovní zařazení
- základní návyky společenského chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, rozlišit tykání a vykání
- umět ovládat základní city – tlumit výbuchy zlosti, afekty, umět přijmout prohru při hře
- základní pracovní návyky – skládat si hračky, udržovat pořádek ve svých věcech, stříhat a vytrhá-
vat papír atd.


Vážení rodiče,
Vaše dítě by při vstupu do 1.třídy mělo mít tyto pomůcky a potřeby :

1. tašku na záda
2. penál 2 plnicí pera (od listopadu)
nůžky s kulatými rohy
3. obaly na sešity 4 x A5, 5 x A4, 1 x notýsek
4. fólie 1 x A4, 2 x A5
5. obaly na knihy
6. desky na sešity
7. desky na písmena 1x A4
8. desky na číslice
9. výtvarná výchova podložka na modelování A3, ubrus
PVC na lavici, kelímek
10. plátěný sáček s kapsou 40 x 30 cm na pomůcky
11. cvičební úbor a cvičky v plátěném sáčku
12. přezůvky do šatny v plátěném sáčku
13. razítko s jménem a příjmením
14. stíratelná tabulka Centropen A5

Další potřeby (tužka, pastelky, guma, ořezávátko, voskovky, štětce, plastelína a lepidlo)
budou dětem zakoupeny ze státních prostředků.