Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceOznámení o zápisu do 1. tříd 2023/2024

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje rodičům předškolních dětí, že v souladu s novelou zákona č. 561/2004 (školský zákon) proběhne v tomto školním roce zápis do budoucích 1. tříd naší školy pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a odklady školní docházky.

ve středu 19. dubna 2023 

od 13.00 do 16.30 hodin ve vybraných třídách v přízemí budovy školy.
S sebou si, prosím, vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců.

Zákonní zástupci dětí s odkladem z loňského roku 2022 se dostaví také.

---------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče předškolních dětí,

     má-li Vaše dítě nastoupit od 1. září 2023 do školy a Vy, zákonní zástupci, budete chtít odklad jeho školní docházky, je nutné ještě před zápisem v ZŠ
 19. 4. 2023 v budově ZŠ Nová Bystřice učinit následující kroky:

  • vyplnit žádost o poradenskou službu – tiskopis Vám vydají v MŠ   
  • vyplnit dotazník pro rodiče – tiskopis Vám vydají v MŠ

tyto dva doklady po vyplnění vrátíte do MŠ – tato mateřská škola je společně se sdělením MŠ pošle do pedagogicko–psychologické poradny v JH

  • nechat potvrdit doporučení odkladu ošetřujícím lékařem dítěte nebo klinickým psychologem – tiskopis Vám vydají v MŠ - tento doklad s sebou přinesete k zápisu 19. 4. 2023
  • vše zkompletovat a donést k zápisu 19. 4. 2023 (je potřeba jednotného stanoviska od lékaře – pediatra i doporučení PPP k udělení odkladu).

K vyšetření v pedagogicko–psychologické poradně budete zváni přímo poradnou a mělo by proběhnout ještě před zápisem do ZŠ, tedy před 19. 4. 2023.

Na základě potvrzení ošetřujícího lékaře dítěte a výsledku vyšetření v PPP pak ředitel školy rozhodne o udělení či neudělení odkladu školní docházky.

Mgr. Václav Zajíc, ředitel školy