Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceInformace

Veškeré fotografie žáků ze školních akcí na tomto webu, jsou zveřejňovány se souhlasem zákonných zástupců.

Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku – pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny – čtvrtek 26. 10. 2023 až neděle 29. 10. 2023

Vánoční prázdniny – sobota 23. 12. 2023 až úterý 2. 1. 2024 – do školy ve středu 3. 1. 2024

Vysvědčení – pololetí – úterý 31. 1. 2024

Pololetní prázdniny – pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny – pondělí 12. 2. 2024 až neděle 18. 2. 2023, nástup do školy v pondělí 19. 2. 2024

Velikonoční prázdniny – čtvrtek 28. 3. 2024 až pondělí 1. 4. 2024, nástup do školy v úterý 2. 4. 2024

Konec školního roku, vydání vysvědčení – pátek 28. 6. 2024

Hlavní prázdniny – sobota 29. 6. 2024 až neděle 1. 9. 2024

Nový školní rok 2024/2025 – pondělí 2. 9. 2024

 Nabídka k využití nových prostor školy

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice nabízí pronájem
auly školy.

Vhodné pro školení, schůze, kulturní akce. Maximálně 140 míst, vybaveno projekční a zvukovou technikou, různé varianty osvětlení. Malé pódium.

CENA

  • při použití didaktické techniky ---- 300,- Kč/hod.
  • bez použití didaktické techniky ----250,- Kč/hod.
  • pronájem hudebny                       -----100,-Kč/hod.
  • pronájem běžné třídy                   -----100,-Kč/hod.

 

Bližší informace na adrese:

Mgr. Václav Zajíc, ředitel školy, Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice
Hradecká 390, 3 7 8 3 3
e-mail: zakladni.skola@novabystrice.cz
telefon: 388 288 131 (ředitel školy), 388 288 132 (zástupce ředitele školy)

Sborovna 1, 1. patro – 388 288 134

Sborovna 2, 1. patro – 388 288 135

Sborovna 3, přízemí – 388 288 136

Školní družina - 607 087 592

 


Začátky a konce vyučovacích hodin I. stupeň Začátky a konce vyučovacích hodin II. stupeň
1. hodina 8.00 - 8.45 1. hodina 8.00 - 8.45
2. hodina 8.55 - 9.40 2. hodina 8.55 - 9.40
3. hodina 9.55 - 10.40 3. hodina 9.55 - 10.40
4. hodina 10.50 - 11.35 4. hodina 10.50 - 11.35
5. hodina 11.45 - 12.30 5. hodina 11.45 - 12.30
6. hodina 12.10 - 12.55 6. hodina 12.40 - 13.25
7. hodina 13.00 - 13.45 7. hodina 13.20 - 14.05
    8. hodina 14.15 - 15.00

 Zájmová činnost – kroužky pro školní rok 2023/2024

Pod tímto odkazem najdete podrobnou tabulku: Zde

www.infoabsolvent.cz

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.

 

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
   
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
   
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
   
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 
   
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
   
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.