Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceCena obědů

Stravování ve školní jídelně je finančně dostupné prakticky všem. Pro většinu strávníků se jedná o jediné teplé jídlo denně! Průměrně za 28 až 29 Kč dostane strávník každý den v měsíci jiný oběd. Za tuto sumu děti obdrží polévku, hlavní jídlo a nápoj, případně zeleninový salát či ovoce.

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Mzdová režie (platy pracovníků školního stravování) je hrazena státem. Věcná režie (náklady na energie, topení, vybavení kuchyní, čisticí prostředky apod.) je hrazena zřizovatelem. Vše je upraveno školským zákonem č.561/2004 Sb., popř. vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 10. 2023

kategorie FN + cena
MŠ kategorie II. 3-6 let - celodenní stravování 49,-
MŠ kategorie III. 6-7 let - celodenní stravování 52,-
ZŠ kategorie II. 6-7 let 32,-
ZŠ kategorie III. 7-10 let 33,-
ZŠ kategorie IV. 11-14 let 34,-
ZŠ kategorie V. 15-18 let 36,-
zaměstnanci MŠ a ZŠ 36,-
cizí strávníci (DPH 10%), kteří se stravují v jídelně 79,-
cizí strávníci (DPH 15%), kteří si obědy odnášejí 79,-
cena oběda pro M, Z a praktickou školu 48.-
FN - finanční norma, VR - věcná režie, OR - osobní režie