Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceInformace pro strávníky

Čas výdejů:

Výdej do jídlonosičů: 11.10–11.30 hod
Výdej na jídelně: 11.15–13.45 hod

 

Čipy:

Čipy jsou prodávány v kanceláři školní jídelny. Cena čipu je 115 Kč. Každý strávník je povinen nosit čip. 
 

Stravovací zvyklosti:

V kanceláři je možné domluvit jednotlivé dny, ve kterých se chcete stravovat.

 

Gramáže mas v ŠJ:

Děti 3–6 let     60 gramů syrového masa    
Děti 7–10 let     70 gramů syrového masa    
Děti 11–14 let     80 gramů syrového masa    
Děti 15 a více + dospělí strávníci   90 gramů syrového masa