Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceSlovo úvodem

Školní stravování má dlouhou tradici. Na školách bylo zaváděno od 50. let minulého století. Řada dnešních rodičů i prarodičů má tedy své zkušenosti a zážitky ze školních jídelen. 

V dnešní době se ve školních jídelnách stravuje drtivá většina dětí, od mateřských škol až po školy vysoké. Průzkumy ukázaly, že oběd ve školní jídelně je pro některé děti často jediným teplým jídlem za den. Vedle toho má školní stravování důležitou zdravotně-výživovou roli, kdy strava musí splňovat určitá nutriční kritéria, která jsou daná předpisem tzv. spotřebních košů potravin a musí být připravována v souladu s hygienickými předpisy. Další roli školní stravování sehrává jako praktický příklad výchovy ke zdravému životnímu stylu a k základům stolování ve společnosti. 

Dnešní školní jídelny se modernizují po technické stránce, musí splňovat přísná hygienické opatření, personál jídelen je odborně školen. Provoz ve školních jídelnách je i předmětem kontrol České školní inspekce.

 

vedoucí ŠJ: Lucie Szücsová
telefon: 388 288 138
adresa: Švermova 403, 378 33 Nová Bystřice
email: jidelnanb@zsnovabystrice.cz

Škola spolupracuje s organizaci Women for women, která příspívá žákům na školní stravování.