Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceFotogalerie: Planetárium 2011

Exkurze do planetária v Českých Budějovicích

Žáci 5. tříd novobystřické základní školy vyjeli v pondělí 31. října na exkurzi do planetária
v Č. Budějovicích, která systematicky doplnila probírané učivo o vesmíru a ochraně životního prostředí naší planety.
V planetáriu žáci zhlédli zajímavý a poutavý film o celé naší sluneční soustavě. Zúčastnili se aktivní diskuse o ekologických katastrofách, o nebezpečném slunečním záření a o ochraně naší atmosféry. Potom se přemístili do kulatého sálu, kde se nad jejich hlavami, po zhasnutí všech světel, objevila hvězdná obloha. Souhvězdí Orion, Labuť, Velká medvědice…. Bylo jich mnoho. Děti velmi zaujalo, že na východní obloze mohou pozorovat nejen hvězdy, ale také planetu Jupiter.
Žáci byli z exkurze nadšeni a odvezli si mnoho nových informací. Vesmír a jeho bádání je pro nás všechny zajímavé téma k úvahám. Získané informace žáci využijí nejen ve vyučovacích hodinách, ale v praktickém životě, ve kterém environmentální výchovu nelze ignorovat.
Environmentální výchovou se rozumí všestranné rozvíjení vědomostí a dovedností v kontextu vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, s důrazem na vyvážené působení nejen společenských, ale i přírodních faktorů.
Návštěva planetária byla pro žáky naší školy zdarma díky operačnímu programu: VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST financovanému z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jedná se o GRANTOVÝ PROJEKT – ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁNÍ V ZŠ NOVÁ BYSTŘICE, oblast: Environmentální výchova.


Marika Hauserová