Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceFotogalerie: Peklo 11

Pekelná škola, vánoční diskotéka,

dvě adventní akce připravené Základní školou a Mateřskou školou Nová Bystřice pro děti na konci roku 2011.

První z nich patřila pouze žákům z prvních až pátých tříd naší základní školy. Třídní učitelky přichystaly na pondělí 5.prosince 2011 netradiční výukový den a  „malí ´ďáblíci“ se tak neučili podle běžného rozvrhu, ale čekala je matematika i český jazyk s pekelným námětem, výroba masek, povídání o tradicích a zvyklostech patřících ke svátku sv. Mikuláše. Společně navštívili peklo tj. školní tělocvičnu, kde procházeli pekelnou branou a plnili úkoly, při kterých trénovali zručnost, obratnost, spolupráci a odvahu. K úspěšné realizaci tohoto jednodenního školního projektu přispěly i metodické materiály, jež byly vyrobeny v rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Velké poděkování patří žákům 9.a , kteří se letos velmi zodpovědně zhostili organizační práce a dětem se představili v maskách. Pekelná škola vyvrcholila čtvrtou vyučovací hodinou, kdy do pekla došly všechny děti ve vlastních maskách a společně si zatancovaly či zazpívaly. Podle přítomných dospělých i žáků se jednalo o velmi vydařenou školní akci.

Dalším programem pro děti bez rozdílu věku byla vánoční diskotéka,která proběhla v sobotu 10.prosince 2011 ve školní tělocvičně. Přes padesát dětí si sem přišlo zatancovat, zasoutěžit a projít připravenými stanovišti. S pomocí rodičů a kamarádů si sbíraly kouzelné hvězdičky, vyrobily zajímavá PF 2012, zazpívaly a zavolaly na Ježíška. Každý obdržel drobnou pozornost a diplom na památku.