Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceChrudim 2009

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Zpráva ze semináře

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÝ MŠMT ČR

 

NÁVŠTĚVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE CHRUDIM, DR. J. MALÍKA
Číslo akreditace: 22481/2004-25-250

 

Dne: 29.3. – 30.3.2009 Počet účastníků: 25

 

Ve dnech 29. – 30.3.2009 proběhla v rámci grantového projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice“ dvoudenní návštěva pilotní školy v Chrudimi. Zúčastnilo se jí 25 pedagogů, z toho 9 učitelek 1. stupně, 13 učitelů 2. stupně a 3 vychovatelky ŠD.
Odjezd byl v 7,00 hodin od budovy ZŠ v Nové Bystřici, příjezd do Chrudimi v 10,00 hodin. Ubytování bylo dojednáno v hotelu Alfa v centru města. Po obědě se pedagogové vydali do ZŠ Dr. J. Malíka. Škola se nalézá ve vilové čtvrti, avšak sama je typická šedivá paneláková budova. Zvenku sice vypadá šedivě, ale uvnitř hraje různými barvami. Prostory jsou velké, světlé, pěkně vyzdobené. Zde po krátkém úvodu začal ve 12,00 hodin vzdělávací program.
První část semináře vedl ředitel školy Zdeněk Brož se svou zástupkyní Ivou Jehličkovou. Dostalo se nám základních informací o škole, která již mnoho let pracovala podle svého individuálního vzdělávacího plánu a nyní pracuje podle ŠVP „Umět a znát, abychom si v životě věděli rady.“ Od 12,15 do 15,10 hodin se uskutečnila dílna „Proč měnit školu?“ Každý z účastníků obdržel stejnojmennou brožurku obsahující uvedené informace o škole, její základní filozofii, školní řád, způsoby klasifikace apod. Zaujal nás celoškolní projekt „Dokážu to“, ale i celá řada dalších menších projektů. Co však bylo velmi důležité, je to, že škola klade na první místo ve vzdělávání a výchově žáků osobnostní a sociální výchovu. To znamená, že tím hlavním je pro ni sociální klima, partnerské vztahy na všech úrovních
(U-Ž-R), bezpečné prostředí. K tomu neodmyslitelně patří vnitřní motivace a osobní maximum. Pojmy, jejichž obsah by si měl vzít za své každý z nás – pedagogů, učitelů, vychovatelů. A nejen na základní škole.
Od 15,15 do 15,50 hodin se konala prohlídka školy. Zaujala nás pěkná funkční výzdoba ve třídách, ale i ve všech dalších prostorách školy.
Po občerstvení ve sborovně začala druhá dílna „Jak a proč začít se skupinovou prací.“ Vedly ji dvě učitelky 2. stupně. Zde jsme si všichni v roli žáků vyzkoušeli skupinovou práci
a některé další zajímavé metody a formy práce. V 18,30 hodin byla dílna ukončena.
V hotelu Alfa byla v 19,00 hodin zajištěna večeře. Poté probíhal volný program – trochu zábavy, zpěvu, ale i diskuse o tom, co jsme prožili.
rnrnrnrnV pondělí 30.3. ráno po snídani jsme se vydali opět do školy. Zde se první dvě hodiny uskutečnily hospitace ve třídách podle našeho výběru. Viděli jsme kooperativní výuku v praxi, což pro všechny z nás bylo velmi přínosné. Pak proběhla první část semináře „Hodnocení žáků“. Po obědě následovala druhá část „Sebehodnocení školy“. Poté se ještě chvíli diskutovalo. Vzdělávací program byl ukončen ve 13,15 hodin. Pedagogové obdrželi evaluační dotazníky. Výsledky jsou zpracovány.
rnrnrnrnVšem se akce líbila, stmelila náš kolektiv, mohli jsme spolu pobýt i jinak než ve sborovně. Měli jsme příležitost poznat se i z jiné stránky, než pouze jako „češtinář“ apod. na škole. Akce nás svým obsahem oslovila, dodala nám inspiraci, chuť do změny, chuť vyzkoušet si něco jiného. Zároveň nám však ukázala, že ani my nejsme pozadu a naše práce je také kvalitní a že i my se snažíme o zavádění změn

 

Zapsala: Josefa Rykrová, manažerka projektu