Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceJako úvod opět poslouží jeden dokument :

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice
Hradecká 390, 3 7 8 3 3 Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
telefon: 384 386 433
e-mail: zakladni.skola@novabystrice.cz

______________________________________________________________


Vážení přátelé novobystřické školy,

v průběhu roku 2009 byl ředitelstvím ZŠ a MŠ Nová Bystřice za vydatné pomoci MěÚ Nová Bystřice podán projekt s názvem „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice“. Po již pro-
bíhajícím projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice“, vedeném
a řízeném zástupkyní ředitele školy paní Rykrovou, se tak jednalo o další projekt z operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
S potěšením vám mohu oznámit, že naše žádost byla úspěšná a že z globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji“ za spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jsme získali částku 2 176 596,- Kč.
Na základě daných pravidel a v souladu s podaným projektem se zaměříme na následující
klíčové aktivity :
a) environmentální výchova (člověk a příroda)
- zpracování metodického materiálu environmentální výchovy pro 1.- 9.ročník
- zpracování metodického materiálu celoškolní akce Den zdraví a Den přírody a zdraví
- organizace přednášek na téma životního prostředí a výchovy ke zdraví
- organizace exkurzí (antropologické muzeum, Temelín a další)
- tvorba výukových materiálů
b) výuka cizích jazyků
- zpracování tématického obrázkového trojjazyčného slovníku (česko-německo-anglického)
- zpracování výukových materiálů
v této aktivitě budeme využívat navázané přeshraniční spolupráce se školami v Rakousku,
ta však není součástí tohoto projektu (zde využíváme podpory z Fondu malých projektů)
c) zlepšování ICT podmínek na škole
- nové vybavení počítačové učebny
- další využití stávajících počítačů ve třídách
- vybavení školy výukovými programy a jejich využití i v dalších předmětech
d) rozvoj klíčových kompetencí, zavádění nových metod a forem práce s důrazem na mezi-
předmětové vztahy
- metodický materiál pro výuku dramatické výchovy
- metodický materiál pro absolventské práce žáků 9.tříd
- Evropa a Evropská unie - metodický materiál
Naším cílem (v návaznosti na již zmiňovaný projekt vzdělávání pedagogů) tak je skutečná
změna klimatu i způsobu práce ve třídách, zavádění nových forem práce a rozvoj mezipřed-
mětových vztahů ve prospěch našich žáků.
Celý projekt je naplánován na dva a půl roku a bude ukončen v červnu 2012.

Mgr.Václav Šilhan, ředitel školy

 


 

Klip našeho týmu - vypovídá o obsahu činnosti PROJEKTU 2