Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceDigitální učební materiály 1

 

 

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY 1

 

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice získala z grantového projektu
č. CZ.1.07/1.4.00/21.3796 s názvem Modernizace školy pomocí digitálních technologií realizovaného v rámci výzvy EU peníze školám a podpořeného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částku 1 708 956,- Kč.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Z těchto peněz bude zakoupeno celkem 10 interaktivních tabulí. Aby tyto tabule mohly být zakoupeny, zavázali se učitelé 1. a 2. stupně základní školy k vytvoření 36 sad digitálních učebních materiálů, tzv. DUMů. Každá sada obsahuje 20 DUMů, tudíž celkem učitelé připraví pro své žáky 720 DUMů během dvou let. Do konce února 2013 bude hotovo 40% DUMů, tj. 15 tematicky zaměřených sad pro různé vyučovací předměty.

Jmenný seznam již vytvořených DUMů se jménem tvůrců a s jejich e-mailovými adresami  se nachází níže. Na vyžádání budou tyto výukové materiály k dispozici široké pedagogické veřejnosti. Další tvorba bude pokračovat do konce roku 2014.

Všechny zhotovené sady jsou uloženy u zástupkyně ředitele školy, již můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: josefa.rykrova@seznam.cz nebo na telefonním čísle: 384 387 040.

 

 

Vzdělávací oblast:

Tematická sada:

Vytvořili:

Kontakty:

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk 8

Český jazyk 4-5

Josefa Rykrová

Jana Dvořáková

josefa.rykrova@seznam.cz

dvorakovi.bystrice@seznam.cz

 

 

 Anglický jazyk 3-5

Světlana Kostková

sk.ks@centrum.cz

 

 

Anglický jazyk 9

Václav Zajíc

zajic.vaclav007@seznam.cz

 

Člověk a jeho svět, Člověk
a společnost

Prvouka 2

 

Prvouka 3

Petra Bendová

Martina Píchová

Jana Omastová

bendovapetra@seznam.cz

MartinaPichova@seznam.cz

jana.omastova@seznam.cz

 

 

Vlastivěda 4-5

 

Marika Hauserová

 

MarikaHauserova@seznam.cz

 

 

Dějepis 6-8

 

Jitka Zíková

Jana Omastová

zikova-jitka@seznam.cz

jana.omastova@seznam.cz

 

Matematika
a její aplikace

Matematika 2

 

Matematika 4-5

Petra Bendová

Martina Píchová

Marika Hauserová

bendovapetra@seznam.cz

MartinaPichova@seznam.cz

MarikaHauserova@seznam.cz

 

Matematika 6+9

Dagmar Zobalová

zobalovadagmar@seznam.cz

 

 

Člověk a příroda

Zeměpis 6+8+9

Václav Šilhan

zakladni.skola@novabystrice.cz

 

Umění a kultura

Výtvarná výchova 6-9

Hudební výchova 6-9

Miloš Sotona

Michal Tesař

sotona.milos@seznam.cz

numerouno75@email.cz

 

 

Člověk
a příroda, Člověk a jeho svět

Přírodopis 6+8+9

Přírodověda 4-5

Jaroslava Sotonová

Marika Hauserová

SotonovaJ@seznam.cz

MarikaHauserova@seznam.cz

 

 Záznamové archy jednotlivých sad naleznete v níže uvedeném seznamu:

 1. Bendová, Píchová, prvouka 2.ročník

 2. Dvořáková, český jazyk 4.-5.ročník

 3. Hauserová, matematika 4.-5.ročník

 4. Omastová, prvouka 3.ročník

 5. Sotona, výtvarná výchova 6.-9.ročník

 6. Šilhan, zeměpis 6.+8.+9.ročník

 7. Zajíc, anglický jazyk 9.ročník

 8. Zobalová, matematika 6. a 9.ročník

 9. Bendová, Píchová, matematika 2.ročník

 10. Hauserová, vlastivěda 4.-5.ročník

 11. Kostková, anglický jazyk 3.-5.ročník

 12. Rykrová, český jazyk 8.ročník

 13. Sotonová, přírodopis 6.+8.+9.ročník

 14. Tesař, hudební výchová 6.-9.ročník

 15. Zíková, Omastová, dějepis 6.-8.ročník