Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceDalší digitální učební materiály

 Digitální materiály 3

Vzdělávací oblast:

Tematická sada:

Vytvořili:

Kontakty:

Jazyk
a jazyková komunikace

Český jazyk 6-9

Německý jazyk 4-5

Josefa Rykrová

Jana Dvořáková

josefa.rykrova@seznam.cz

dvorakovi.bystrice@seznam.cz

 

Člověk a jeho svět, Člověk
a společnost

Dějepis 6-9

 

Jitka Zíková

 

zikova-jitka@seznam.cz

 

Informační
a komunikační technologie

Informatika 6-9

Miloš Sotona

sotona.milos@seznam.cz

 

Matematika
a její aplikace

Matematika 6-9

Dagmar Zobalová - - Makovičková

zobalovadagmar@seznam.cz

 

 

Člověk a příroda

Zeměpis 6-9

Václav Šilhan
Václav Zajíc

zakladni.skola@novabystrice.cz

zajic.vaclav007@seznam.cz

 

Umění a kultura

Hudební výchova 6-9

Michal Tesař

numerouno75@email.cz

 

Člověk
a příroda, Člověk a jeho svět

Přírodopis 6-9

 

Jaroslava Sotonová

 

SotonovaJ@seznam.cz

 

 

 

Záznamové archy jednotlivých sad naleznete ZDE

 

 

 1. Rykrová, český jazyk 6. a 9.ročník

 2. Makovičková, matematika 6. - 9.ročník

 3. Tesař, hudební výchova 6. - 9.ročník

 4. Zíková, dějepis 6. - 9.ročník

 5. Sotona, informatika 6. - 9.ročník

 6. Sotonová, přírodopis 6. - 9.ročník

 7. Dvořáková, německý jazyk 4. - 5.ročník

 8. Zajíc,Šilhan, zeměpis 6. - 9.ročník