Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

Uzavření MŠ a ŠJ v období od 19. 7. do 6. 8.

17.07.2021
obrázek k článku: Uzavření MŠ a ŠJ v období od 19. 7. do 6. 8.

Ředitelství ZŠ a MŠ Nová Bystřice oznamuje, že Mateřská škola a školní jídelna v Nové Bystřici bude uzavřena v období od 19. 7. do 6. 8. z důvodu čerpání dovolené. Od 9. 8. MŠ a ŠJ opět v provozu.

 

Rodinné centrum oznamuje

20.05.2021
obrázek k článku: Rodinné centrum oznamuje
Provoz Rodinného centra
Vážení,
informujeme Vás, že s účinností od 24.5. 2021 se mohou zájmové kroužky uvnitř budovy konat v počtu nejvýše 10 účastníků bez testů a nejvýše 50 účastníků s testy, ve venkovních prostorách může být organizována zájmová činnost pro maximálně 100 osob.
Veškeré konkrétní informace k provozu kroužků, které Vaše děti navštěvují, obdržíte v následujících dnech. Můžete mne kontaktovat na tel.č. 776 688 073.
Přejeme Vám hodně pozitivní energie a trpělivosti :-)
 
Vedoucí Rodinného centra Tereza Drugová
 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

13.01.2021
obrázek k článku: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

 • Zákonný zástupce – žadatel o ošetřovné -
  stáhne a vyplní tento tiskopis
  ze stránek:
  https://www.cssz.cz/

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 • Informace konzultována 13. 1. 2021, v 10.45 hodin, s pracovnicí ČSSZ (pí Frýbortová,vedoucí oddělení, oddělení nemocenského pojištění, tel. +420 384 359 313).
  S dotazy k tiskopisu se, prosím, obracejte na ČSSZ Jindřichův Hradec.
   
 • Škola tento tiskopis nebude vystavovat.
  Lékař (pediatr) vystavuje pouze běžné ošetřovné v případě zdravotních potíží dítěte.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě
                                     (staženo ze str.www.cssz)

za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část
Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku – pečující osoba. Je připraven jako předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Obsahuje údaje jako původní žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení (formulář 89 628 5), přičemž umožňuje současně vykázat jednotlivé dny péče o dítě.

Tiskopis je číslovaný. Před samotným vyplněním žádosti je třeba vybrat, zda se jedná o novou žádost o ošetřovné (generuje se jedinečné číslo, které je třeba si poznamenat či nejlépe celou žádost uložit) nebo jde o žádost navazující na žádost z předchozího měsíce v případě, kdy uzavření zařízení pokračuje i do dalšího měsíce (potom se vyplňuje číslo předešlé žádosti).
Formulář se podává vždy za kalendářní měsíc, pokud v něm trvalo uzavření školského / dětského zařízení.

Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ, kontakty naleznete na webu ČSSZ).

 

Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

05.01.2021
obrázek k článku: Obědy pro žáky a učitele v době distanční výuky

DISTANČNÍ VÝUKA A ŠKOLNÍ OBĚDY pro žáky i učitele

Vyučující a žáci, kteří vedou distanční výuku (i z domova) mají nárok na oběd ve školní jídelně.
Tento oběd si mohou brát pouze do vlastních jídlonosičů, není možné oběd konzumovat v prostředí jídelny (viz. manuál pro stravování v době covidových opatření).

Obědy se pro tuto skupinu do jídlonosičů vydávají v okénku jídelny v čase: 11.00 – 11. 30 hodin.
Pokud tento čas strávníkům na distanční výuce nevyhovuje, nabízí se tato řešení:

 • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku v ranních hodinách daného konkrétního dne (s čipem). Jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin.

 

 • Přinést si jídlonosič do jídelny k výdejnímu okénku předchozí den (mít dvoje jídlonosiče). Jídlonosiče se budou vyměňovat ze dne na den. Uložený jídlonosič bude pracovnicemi jídelny naplněn a pak si ho může strávník vyzvednout i v jiný než stanovený čas, ale nejpozději do 13.00 hodin s tím, že tam ponechá jídlonosič na další den (s čipem).

 

S platností od 6. 1. 2021.

 

Důležitá informace

30.08.2020
obrázek k článku: Důležitá informace

Důležitá informace pro všechny!!!!!

Na webových stránkách základní školy a mateřské školy: www.zsnovabystrice.cz/ sekce COVID-19

jsou uveřejněny základní dokumenty,
kterými se školská zařízení,
tedy ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE řídí v rámci platných hygienických opatření

a přijatých mimořádných opatření, která se budou měnit dle aktuálního epidemiologického stavu daného regionu.

ŽÁDÁME VÁS, BUĎTE S NÁMI ODPOVĚDNÍ, ZDRAVÍ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO ČLOVĚK MÁ,
A PROTO JE POTŘEBA DODRŽOVAT PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ,
VÉST DĚTI A ŽÁKY K HYGIENICKÝM NÁVYKŮM, PŘEDCHÁZENÍ NEMOCÍ A UPĚVNŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.

Sledujte je s námi, komunikujme společně.
Řešení budeme hledat ve spolupráci s KHS České Budějovice, pod kterou naše škola spadá.

Žáci budou poučeni o dodržování hygienických opatření, bezpečnosti práce a přijatých opatřeních svými třídními učiteli.
Zákonní zástupci se více z této oblasti dozví od třídních učitelů svých dětí, která proběhne hned v září 2020.

Pokyny a informace budou vždy v systému Bakaláři, do kterého získáte přístup, a také na webových stránkách školy.

VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNĚ VŠECHNO ZVLÁDNEME.

V příloze naleznete důležité upozornění!!!

 

Provoz školní družiny

25.08.2020
obrázek k článku: Provoz školní družiny

ŠKOLNÍ DRUŽINA ve školním roce 2020/2021

 Z důvodu budoucích stavebních úprav v budově základní školy je od 1. 9. 2020 školní družina dočasně přestěhována do prostor Rodinného centra Nová Bystřice.

ZÁPIS všech žáků DO ŠKOLNÍ DRUŽINY povedou vychovatelky školní družiny:
Úterý 1. 9. 2020 ve školní jídelně – od 7.30 hodin do 9.30 hodin.

Měsíční poplatek – 100,-Kč/ přihlášené dítě

Provoz ŠD zůstává beze změn a to:

Po – Pá     6.00 – 8.00            11.30 – 16.00

Od 2. 9. 2020 běžný provoz školní družiny.

Přihlášení žáci se budou ráno (od 6.00 hodin do 7.30 hodin) scházet ve třídě školní družiny v RC se svojí vychovatelkou, v jejím doprovodu v 7. 35 hodin opustí RC a přejdou do základní školy na výuku.
Vychovatelka si žáky vyzvedává po ukončeném vyučování u šaten v přízemí školy.
V organizaci přesunů do ZŠ, ŠJ a zpět dojde k některým změnám  (podrobnosti na webu školy – školní družina – provozní řád).

Vzhledem ke společně užívaným prostorám, bude školní družina v součinnosti s Rodinným centrem Nová Bystřice připravovat pro žáky nové aktivity.

Provoz školní družiny se řídí všemi hygienickými a dalšími přijatými opatřeními pro zajištění provozu školských zařízení.
Rodinné centrum není školským zařízením, pouze svou správou spadá v rámci reorganizace pod školu. Paní Drugová není zaměstnankyní školy v rámci MŠMT, tj. není vychovatelkou školní družiny, ale stala se od 1. 8. 2020 pedagogem volnočasových aktivit pro RC, se mzdovou agendou spadající pod zřizovatele školy tj. pod Město Nová Bystřice.

 

Rodinné centrum

24.08.2020
obrázek k článku: Rodinné centrum

RODINNÉ CENTRUM Nová Bystřice

Centrum volnočasových a dalších aktivit nejen pro děti a žáky, ale pro všechny věkové kategorie – centrum pro veřejnost

 

Od 1. 8. 2020  přešlo Rodinné centrum Nová Bystřice pod  správu Základní školy a Mateřské školy Nová Bystřice, kterou zřizuje Město Nová Bystřice.
O dosavadní prostory se bude dělit se školní družinou. Pro návštěvníky RC se nic nemění, nabídka všech aktivit zůstává. Navíc spolu s pravidelným programem bude každý měsíc RC nabízet i další jiné akce, ať už pro nejmenší děti s rodiči, žáky, ale i pro seniory a širší veřejnost. Přehled pravidelných činností rodinného centra najdete na webových stránkách školy (www.zsnovabystrice.cz).
 

Aktuální informace, nabídky různých činností aj. budou vždy uveřejněny na webu školy, ve zpravodajích, ale i na webu města.

Kontakt: Tereza Drugová  776688073

                email RCNB@centrum.cz

 

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás.

 

Kasa školy

14.05.2020
obrázek k článku: Kasa školy

KASA ŠKOLY – důležité informace
 pro zákonné zástupce žáků ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE

---------------------------------------------------------------------------------

 • Každý žák obdrží svůj variabilní symbol – čtyři čísla

VS – vytvořen systémem na jeden školní rok

První číslo: ročník            Druhé číslo: třída A= 0, B =1

Třetí a čtvrté číslo: např. 05, 21 …odpovídá číslu žáka/žákyně z třídního výkazu

 • Vždy v  červnu (na konci daného školního roku např. červen 2021) bude účet žáka vynulován a přebytky osobně vráceny. Nic se nebude převádět do následujícího školního roku. Tuto agentu bude řídit třídní učitel pod vedením účetních školy.
 • Rodiče vloží na účet školy: 604192349/ 0800
  a pod přiděleným variabilním symbolem svého dítěte
  částku 1. 500,- Kč.
  Nevkládají rodiče žáků současných 9. tříd a budoucích 1. tříd.

Platbu na účet KASA ŠKOLY nutno provést od 1. 6. 2020 nejpozději do 31. 8. 2020.

Do poznámky pro kontrolu při podání pokynu k platbě (nebo na složenku), prosím,

vždy napište jméno a příjmení dítěte.

Zákonní zástupci žáků 1. tříd
obdrží variabilní symboly pro své dítě – prvňáka v první školní den. Částka bude jiná (700,-Kč), protože na nákupu pomůcek pro první třídy se podílí stát.
Na úhradu budou mít stanovený září a říjen.

 • Nelze hradit jedním příkazem více dětí v rodině najednou.  Rodič podá tolik platebních příkazů, kolik má fyzicky přítomných dětí ve škole. Každé dítě má svůj variabilní symbol.
 • Z kasy školy se platí: pracovní sešity, nákup „balíčku“ = služba školy zajišťující nákup sešitů
  a čtvrtek, divadlo, exkurze, koncerty, akce třídy a školy.
  Kasa školy nesouvisí s poplatkem Spolku sdružení rodičů.
  Tímto způsobem se vyhneme vybírání průběžných částek, které nosily děti v průběhu školního roku učitelům. Žáci nebudou do školy nosit žádné peníze v hotovosti.
 • Výpis o hospodaření.
  Každý rodič má právo v průběhu školního roku požádat třídního učitele o přípravu výpisu
  o hospodaření s účtem dítěte/ žáka.
  V případě finančních problémů spojených s řádnou platbou kontaktujte, prosím, ředitelku školy.

Více informací

Více informací obdrží zákonní zástupci od třídního učitele svého dítěte.
Viz. webové stránky školy, Zpravodaj novobystřických občanů.

 

Školní poradenské pracoviště

02.09.2019
obrázek k článku: Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ pro školní rok 2020 - 2021

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE (ŠMP)
 – Mgr. Dagmar Makovičková

Konzultační hodiny:

pondělí 12. 30 hodin - 14.00 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail:makovickovadagmar@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy

 

VÝCHOVNÝ PORADCE (VP)
 – Mgr. Michal TESAŘ

Konzultační hodiny:

pondělí 10. 00 hodin – 12.00 hodin, 14.00 hodin – 14. 45 hodin
další setkání je možné po dohodě

e-mail: tesar.m75@seznam.cz

tel. 388 288 135

sborovna v 1. poschodí  školy,
kancelář ŠMP + VP – 1. poschodí vlevo, vedle počítačové učebny

 

Na webových stránkách školy: www.zsnovabystrice.cz

 je ve složce PREVENCE zveřejněn

PROGRAM PORADENSÝCH SLUŽEB
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020.