Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

zobrazit články  (Aktuality ZŠ) z roku

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - pokračování

23.10.2020
obrázek k článku: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ - pokračování

Ošetřovné – pokračování, další nový formulář + úřední hodiny na ZŠ v období: 26. – 30. 10. 2020

FORMULÁŘ K PŘIZNÁNÍ OŠETŘOVNÉHO DÍTĚTE NA ZŠ

PRO OBDOBÍ 26. 10 2020 – 1. 11. 2020

Doposud vydaný a zveřejněný formulář do období 23. 10. 2020 má na další období nový další formulář – ke stažení na webu základní školy (sekce: dokumenty, covid 19), nebo pro osobní předání u ředitelky školy:

Pondělí 26. 10. 2020 – úřední den ředitelky školy Mgr. M. Hauserové
od 8.00 hodin do 11.00 hodin

Další dny v tomto týdnu na základní škole bez úředních hodin.

Formulář – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let – na webu školy.

 

 

Ošetřovné na děti

23.10.2020
obrázek k článku: Ošetřovné na děti

UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU- UPLATŇUJÍ RODIČE DĚTÍ NA ZÁKALDNÍCH ŠKOLÁCH DO 10 LET

Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin
od 26.10. do 30.10.? Do vyhlášených prázdnin totiž zasahuje státní svátek.

V týdnu od 26. října do 1. listopadu došlo k souběhu několika typů dnů. 

Na tento týden připadá státní stávek, víkend a prázdniny. Ze zákona však není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Je tedy nutné přerušit čerpání ošetřovného?

Postup upřesnilo ministerstvo práce a sociálních věcí:

pondělí 26.10. – ošetřovné náleží, školy jsou uzavřené nařízením vlády

úterý 27.10. - ošetřovné náleží, školy jsou uzavřené nařízením vlády

středa 28.10. – ošetřovné náleží, jedná se o státní svátek

čtvrtek 29.10. – ošetřovné NEnáleží, jedná se o prázdniny, rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

pátek 30.10. - ošetřovné NEnáleží, jedná se o prázdniny, rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

sobota 31.10. - ošetřovné náleží, jedná se o víkend

neděle 1.11. - ošetřovné náleží, jedná se o víkend

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele. 

 

Poplatek za školní družinu

22.10.2020
obrázek k článku: Poplatek za školní družinu

POPLATEK ZA ŠKONÍ DRUŽINU – ZA LISTOPAD 2020 NEBUDE ÚČTOVÁN, PROMINUTÍ

Na základě vládního nařízení a přijatých mimořádných opatření – uzavření škol a tím i školní družiny k 14. 10. 2020 (do 23. 10. 2020, poté týden: dny volna, státní svátek, podzimní prázdniny),se souhlasem zřizovatele Město Nová Bystřice a se souhlasem ředitelky školy Mgr. M. Hauserové ze dne 19. 10. 2020,

dochází u všech řádně přihlášených účastníků školní družiny k prominutí částky školného ve školní družině za listopad 2020 – promíjí se.

 

V Nové Bystřici 22. 10. 2020                                                               Mgr. Marika Hauserová

                                                                                                                ředitelka školy

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

13.10.2020
obrázek k článku: ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Vydávání dokladu o uzavření škol pro zaměstnavatele – formulář – ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ
na období: 14. – 23. 10. 2020.

Poté jsou vyhlášeny dny volna – st. svátek – podzimní prázdniny.

Možnosti vydání žádosti o ošetřovné:

  1. Sami si vytisknete z webových stránek školy

Dokument – formulář = Žádost o ošetřovné je školou předvyplněn, umístěn na webových stránkách a naleznete ho v dokumentech ke stažení : – dokumenty ke stažení/ v levé liště si srolujte – dokument je stažení, tisku (školou vyplněn).

Zákonný zástupce si v části A sám vyplní jméno, příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Zákonný zástupce dále dopíše všechny náležitosti formuláře.

  1. Osobní vyzvednutí
    – v úředních hodinách školy:

Tento týden: středa 14. 10. + pátek 16. 10. 2020 : 9.30 hodin – 11.30 hodin

Příští týden: pondělí 19. 10. + středa 21. 10. + pátek 23. 10. 2020: 9.30 – 11.30 hodin


Vstup cizích osob do školy není umožněn.

Vyčkáte příchodu pracovníka školy u zvonků u hlavního vchodu.

Upřednostňujeme předání po předchozí telefonické, či emailové domluvě s ředitelkou školy.

(ŘŠ – 388 288 131)

 

Děkujeme za pochopení.

 

Distanční výuka

13.10.2020
obrázek k článku: Distanční výuka

Nařízení vlády ČR
k 13. 10. 2020

PŘESTUP VŠECH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA DISTANČNÍ FORMU VÝUKY
14. – 23. 10. 2020

Vstup všem žákům do školy není povolen.

Pro všechny žáky všech ročníků je od středy 14. 10. 2020 do pátka 23. 10. 2020 připravena distanční forma výuky (poté navazuje týden podzimních prázdnin). Do školy za příznivé situace bychom se mohli vrátit v pondělí 2. 11. 2020 (vláda bude upřednostňovat alespoň návrat žáků 1. – 5. tříd).

Žádám všechny žáky a zákonné zástupce, učitele, aby sledovali webové stránky školy a vstupovali do systému Bakaláři, sledovali založené školní g-maily (s doménou naší školy ……@zsnovabystrice.cz)

Žáci plní úkoly dle pokynů svých vyučujících.
Učitelé, žáci a zákonní zástupci (zvláště na 1. stupni) mají jasně stanovený způsob vzájemné komunikace a pravidla práce na dálku. Distanční výuka je povinná.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ – zájemci se musí přihlásit (jinak automaticky oběd odhlášen)
Obědy jsou odhlášeny, ale všichni žáci i pracovníci školy mají právo a možnost v době distanční výuky si ho přihlásit a odebírat do jídlonosičů (14. – 23. 10. 2020, dodržování bezpečné vzdálenosti, nošení roušek ve společném prostoru ŠJ, desinfekce rukou, výdejní okénko: od 11.00 hodin do 13.00 hodin).
          V jídelně se nikdo z přihlášených přímo nestravuje. Nad žáky, kteří si jdou pro oběd, škola nezajišťuje dohled.

Provoz školní družiny i aktivit RC pro děti a žáky je zastaven (14. - 30. 10. 2020).

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY NENÍ PŘERUŠEN, MŠ funguje dál.

Rodiče, prosím, využívejte ke komunikaci: systému Bakaláři / Komens – zaslat zprávu k dotazování, školního emailu (zakladni.skola@novabystrice.cz, kde Vám odpoví ředitelka školy), nebo školních telefonních čísel.
V této době není možné osobní setkání v areálu školy.

 

Přeji všem pevné zdraví a nervy, abychom to společně zvládli.

 

Podzimní volno

12.10.2020
obrázek k článku: Podzimní volno

PODZIMNÍ VOLNO, STÁTNÍ SVÁTEK, PRÁZDNINY
                     = CELÝ TÝDEN BEZ VÝUKY VE ŠKOLE
                     = PONDĚLÍ 26. 10. 2020 – PÁTEK 30. 10. 2020

DVA DNY VOLNA, NAŘÍZENÍ VLÁDY:
PONDĚLÍ + ÚTERÝ 26. – 27. 10. 2020

STÁTNÍ SVÁTEK: STŘEDA 28. 10. 2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY: ČTVRTEK + PÁTEK 29. – 30. 10. 2020

 

Žáci nemají v tyto dny distanční výuku. Žáci mají odhlášeny obědy ve školní jídelně.
Činnost školní družiny je pozastavena.

Školní volnočasové další aktivity neprobíhají.


Návrat do školních lavic po tomto týdnu je naplánován na pondělí 2. 11. 2020, ale bude se určitě řídit přijatými aktuálními vládními a hygienickými opatřeními.
Sledujte webové stránky školy a vstupujte do systému Bakaláři, tam vždy další informace.

 

 

Mimořádná opatření od 12. 10 2020

09.10.2020
obrázek k článku: Mimořádná opatření od 12. 10 2020

!!!!!!      PŘIJATÁ OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OD 12. 10. 2020 DO 16. 10. 2020 –  POUZE 2. STUPEŇ

Třídy A: běžná výuka dané třídy dle platného rozvrhu
Třídy B: doma, distanční výuka s důrazem na výuku hlavních předmětů.

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - Žákům 6. B, 7, B, 8. B, 9. B je odhlášen na týden (12. – 16. 10. 20202) žákovský oběd, který si mohou žáci v případě zájmu za stejných platebních podmínek objednat – přihlásit. Obědy si vyzvednou do vlastního jídlonosiče a to ve vymezeném čase: 11.00 hodin – 11.35 hodin.

Polovina žáků druhého stupně zasedne do lavic, druhá polovina zůstane doma a další týden se obě skupiny vymění. Stejné podmínky pro výdej obědů.
OD 19.10 2020 DO 23. 10. 2020: TŘÍDY A – DOMA, VÝKA NA DÁLKU.
TŘÍDY B – ve škole, dle plného rozvrhu.

„Variantou, která se ukázala jako nejvíce průchozí, je týdenní střídání celých tříd. Pokud tedy máte na druhém stupni třídu A a třídu B, tak první týden bude třída A chodit prezenčně a třída B bude na distančním vzdělávání, a další týden si to vymění,“ vysvětlil nové opatření Plaga.

„Týden, kdy zůstanou doma, bude věnován samostatným pracím v aplikacích a na zadáních ve virtuální třídě. Ve škole to potom s nimi procvičíme.
To ale na druhou stranu neznamená, že je nutné všechny předměty streamovat on-line. „Distanční výuka funguje i v tom dávkovém systému. Některé předměty se prostě nebudou vysílat a žáci jen obdrží úkoly, další se třeba omezí na týden úplně. Důležité je, že žáky ob týden uvidíme.“


 První stupeň a školní družina pokračují běžným způsobem.

Pro předávání úkolů a zadávání práce využíváme:
Bakaláři (např. domácí úkoly, Komens….)
- G-maily, e-maily: komunikace mezi učiteli a žáky
- Pilotní pokusy o g-učebnu, streamy, chaty…..

Doučování:

  • Ped. intervence – pokračuje
  • Ze šablon OP VVV II – pokračuje
  • „cizinci“ – pokračuje

Ostatní školní kroužky – činnost přerušena.

Školní tělocvičnu smí používat pouze vyučující TV – 1. stupeň.
Pro činnost všech dalších kroužků a zájmových útvarů je školní tělocvična dočasně uzavřena.

Žákům 3. tříd se přerušuje plavecký výcvik.


KRITÉRIA KHS PŘI NASTAVOVÁNÍ KARANTÉNY NA ŠKOLÁCH:

DESINFEKCE, MYTÍ RUKOU

SPRÁVNÉ NOŠENÍ ROUŠEK A JEJICH POUŽÍVÁNÍ - DŮSLEDNOST

VĚTRÁNÍ, BEZPEČNÁ VZDÁLENOST, DODRŽOVÁNÍ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

NAMÁTKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY, STRAVOVÁNÍ – ZÓNY, POČTY

VE ŠKOLE POUZE ZDRAVÍ JEDINCI – BEZ PŘÍZNAKŮ

Absence se běžně započítá u žáků 2. stupně, kteří se nezapojují do distanční výuky, a o jejichž absenci informuje zákonný zástupce (i do omluvného listu).

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ A NEJASNOSTÍ SE NEVÁHEJTE, PROSÍM, OBRACET NA SVÉ TŘÍDNÍ UČITELE
 A VEDENÍ ŠKOLY.

                                                              M. Hauserová

 

Odpovědi na nejčastější dotazy

22.09.2020
obrázek k článku: Odpovědi na nejčastější dotazy

Nejčastější dotaz zákonných zástupců:

???     JAKÝ BUDE POSTUP, KDYŽ SE TŘÍDA / ŠKOLA BUDE MUSET ZAVŘÍT A PREZENČNÍ VÝUKA NEBUDE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROBÍHAT ??????

Odpověď ředitelky školy Mgr. M. Hauserové:

DISTANČNÍ VÝUKA, VÝUKA NA DÁLKU, JE OD 1. 9. 2020 DLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA POVINNÁ PRO ŽÁKY I VYUČUJÍCÍ. Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice se plně řídí platnými přijatými vládními nařízeními a hygienickými normami (vydanými pro školská zařízení). Areál školy, školky a jídelny je veřejným prostorem, kde se opatření musí dodržovat a respektovat. Žáci, třída, nebo škola, vstupují do karantény na základě rozhodnutí krajské (regionální)hygieničky, nebo provoz školy může být uzavřen na základě vládního rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. Některá opatření se vztahují jen k některým věkovým skupinám dětí a žáků.

Základní škola se snažila čerpat ze zkušeností z předchozího školního roku, aby vylepšila a zmodernizovala oblast distanční výuky.
Škola přijala takové kroky, kterými chce jednoznačně posílit komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči, ale také sjednotit výukové prostředí, nastavit jasná pravidla distanční výuky (včetně hodnocení), zavádět vlastní on-line vyučování, zkvalitnit počítačové vybavení školy a zapracovat na dovednostech v oblasti ICT. Důležitým bodem je práce v jednotném systému Bakaláři, přes který v případě uzavření škol získá žák – zákonní zástupci jasné pokyny. Žáci by se pak aktivně vzdělávali pod vedením svých učitelů ve zvoleném výukovém prostředí na dálku. Sledujte, prosím, webové stránky školy.

Příprava pro žáky a zákonné zástupce

Žáci a zákonní zástupci komunikují s učiteli v systému Bakaláři. Každý žák a rodič již vlastní vstupní parametry. V Bakalářích na webových stránkách školy najdete pokyny k úkolům a výuce na dálku.

Další jednotný krok ze strany školy pro event. distanční výuku (kdyby nastala……….)
Žáci budou vstupovat do svého účtu Google, všichni žáci obdrží v říjnu 2020 své přihlašovací údaje a heslo (budou mít všichni g-mailové adresy). G-mail bude žákům založen ve škole panem učitelem Koperdákem. Předání těchto adres, aby žáci měli přístup ke službám Google, zprostředkuje v 1. – 4. třídě třídní učitelka. Od 5. tříd proběhne předání v hodině informatiky.

Škola má neomezené uložiště, které umožňuje vytvářet kvalitní komunikační prostředí pro vyučování všech tříd, pro výukové setkávání (např. videokonference, on-line výuku ve skupinách, vkládání dokumentů, odkazů atd.).
Když taková situace nastane, určitě ji společně zvládneme.
Předpokladem je opravdu vzájemná spolupráce, ale také vlastní motivace dokázat něco nového a umět spolu efektivně komunikovat.

 

Informace ze školní jídelny

15.09.2020
obrázek k článku: Informace ze školní jídelny

DŮLEŽITÁ INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDLENY
Vážení rodiče, žáci.
Všichni podporujeme zdravé prostředí školy a klima, kterým společně přispíváme k prevenci nemocí.
Od 21. 9. 2020 přecházíme ve školní jídelně k zajištění bezpečné vzdálenosti při stravování
(2 strávníci u stolu, sezení v uhlopříčce),
kdy výdej obědů bude organizován po skupinách A - B tak, aby nedocházelo ke shlukování žáků u stolů
a netvořily se dlouhé a hromadné zástupy v malém prostoru šatny jídelny i v jídelně samotné. 

Výdej oběda – hygienická opatření-
školní jídelna Nová Bystřice- pro žáky a školní družinu platí od 21. 9. 2020

NÁSTUP do ŠJ                11.35/ po 4.hodině       12.30/po 5. hodině         13.25/po 6. hodině                           

Pondělí

Beze změny

Beze změny

B=8.A+B+ 9.A+B
v 13.45 hod.

 

Úterý

B=Družina 1.AB +2.AB v 11.50 hod.

B=6.B, 4.tř.
3.A + B
v 12.50 hod.

 

Beze změny

 

Středa

 

Beze změny

B=Družina
3.AB+ žáci 3.AB
v 12.50 hodin

B=6.A+B 7.A+B
v 13.45 hod.

 

Čtvrtek

B=Družina, 1.A a 1.B v 11.50 hod.

B=5.A + B

v 12.50 hod.

 

Beze změny

 

Pátek

B=Družina
1.AB+2.AB
v 11.50 hodin

 

Beze změny

B= 7.A+B
v 13.45 hod.

PRIORITA – BEZPEČNÁ VZDÁLENOST při stravování
V první skupině A: žáci s odpolední výukou, dojíždějící
z druhé skupiny, další.

Skupina B = žáci dané třídy, kteří nemají navazující odpolední vyučování. Tito žáci vstupují do školní jídelny ve stanovený čas – viz. tabulka.

Volný čas, mezi ukončeným vyučováním a nástupním časem do školní jídelny, tráví žáci skupiny B bez pedagogického dozoru, pokud si o dohled rodiče nepožádají písemně u ředitelky školy.
Žáci ze školní družiny mají dohled zajištěn vychovatelkami školní družiny.

Pedagogický dozor: kontrola mytí rukou žáků při vstupu do ŠJ/desinfekce, správné usazení dvou žáků u stolu, skupinové rozdělení žáků, vedení ke správným stravovacím návykům.

K rozdělení žáků na skupiny A – B dochází pouze tehdy, pokud by do školní jídelny vstupovalo více končících ročníků najednou a nemohla by se zajistit přijatá hygienická opatření.

Děkujeme za pochopení.

 

Důležitá informace

30.08.2020
obrázek k článku: Důležitá informace

Důležitá informace pro všechny!!!!!

Na webových stránkách základní školy a mateřské školy: www.zsnovabystrice.cz/ sekce COVID-19

jsou uveřejněny základní dokumenty,
kterými se školská zařízení,
tedy ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE řídí v rámci platných hygienických opatření

a přijatých mimořádných opatření, která se budou měnit dle aktuálního epidemiologického stavu daného regionu.

ŽÁDÁME VÁS, BUĎTE S NÁMI ODPOVĚDNÍ, ZDRAVÍ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO ČLOVĚK MÁ,
A PROTO JE POTŘEBA DODRŽOVAT PŘIJATÁ VLÁDNÍ OPATŘENÍ,
VÉST DĚTI A ŽÁKY K HYGIENICKÝM NÁVYKŮM, PŘEDCHÁZENÍ NEMOCÍ A UPĚVNŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU.

Sledujte je s námi, komunikujme společně.
Řešení budeme hledat ve spolupráci s KHS České Budějovice, pod kterou naše škola spadá.

Žáci budou poučeni o dodržování hygienických opatření, bezpečnosti práce a přijatých opatřeních svými třídními učiteli.
Zákonní zástupci se více z této oblasti dozví od třídních učitelů svých dětí, která proběhne hned v září 2020.

Pokyny a informace budou vždy v systému Bakaláři, do kterého získáte přístup, a také na webových stránkách školy.

VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNĚ VŠECHNO ZVLÁDNEME.

V příloze naleznete důležité upozornění!!!