Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality MŠ

Informace - roušky v MŠ

04.11.2020
obrázek k článku: Informace - roušky v MŠ

Rozhodnutí KHS - Děti v MŠ Nová Bystřice
od 9. 11. 2020 bez roušek

Na základě konzultace ze dne 4. 11. 2020 bylo vydáno KHS České Budějovice v Jindřichově Hradci rozhodnutí, které vychází z aktuálního stavu hygienické situace Covid 19 pro děti, zaměstnance a cizí osoby:

  • Zapsané děti mateřské školy v Nové Bystřici se mohou ve vnitřním areálu mateřské školy pohybovat bez roušky (pokud některý zákonný zástupce vyžaduje pro své dítě nošení roušky, bude školkou akceptováno).
  • KHS bylo jasně připomenuto, že mateřská škola má povinnost přijímat do mateřské školy pouze dítě zdravé.
  • Zaměstnancům bylo doporučeno v rámci karanténních preventivních opatření nadále používat ochranné prostředky (roušky). Jejich používání vyplývá z interních stanov mezi zaměstnanci mateřské školy.
  • Všechny cizí osoby (tj. i rodiče, další rodinní příslušníci dětí, atd.) nosí povinně ve vnitřním areálu mateřské školy roušky.
  • Mateřská škola bude nadále dodržovat pokyny KHS a další manuály MŠMT, které upravují hygienické podmínky v rámci preventivních opatření Covid 19 (např. časté větrání tříd, desinfekce prostor, časté mytí rukou a dodržování hygienických požadavků, minimalizování shromažďování dětí a dalších osob – např. zatím nejsou povoleny besídky a společné tematické akce, častý pobyt venku).
  • Mateřská škola uvítá otevřenou, přímou a efektivní komunikaci s rodiči a veřejností.

Mateřská škola nadále žádá zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali zdravotní stav svých dětí.Pokud zdravotní situace v rodině dítěte spadá a zasahuje do oblasti Covid 19 (karanténa v rodině, testování atd.), podporuje vedení a pracovníci ZŠ A MŠ NOVÁ BYSTŘICE odpovědný přístup k této oblasti, který je vždy založen na důvěře a diskrétnosti při sdělování těchto citlivých údajů pedagogickým pracovnicím mateřské školy.

 

V Nové Bystřici  4. 11. 2020                                    Renata Koperdáková, zástupkyně ŘŠ pro MŠ                                
                                                                                 Mgr. M. Hauserová, ředitelka ZŠ A MŠ Nová Bystřice

                                                                                                               

 

Rozhodnutí KHS

22.10.2020
obrázek k článku: Rozhodnutí KHS

Věc: OZNÁMENÍ – ROZHODNUTÍ KHS – PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ BYSTŘICE OD 23. 10. 2020

Vážení rodiče.

Na základě oznámení pozitivních výsledků z vyšetření dvou pedagogických pracovnic MŠ na Covid-19 a po následném řádném projednání situace s KHS,

bylo KHS pro další otevřený provoz mateřské školky od 23. 10. 2020 jasně stanoveno, že všechny přihlášené děti, zákonní zástupci a zaměstnanci MŠ, cizí osoby ve vnitřním areálu MŠ do odvolání budou nosit roušky.

V případě příznaků nemoci COVID – 19, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a výsledek sdělte, prosím, svým třídním učitelkám nebo vedení MŠ.

Datum odvolání nosit v mateřské škole roušky bude včas oznámen.

Děkujme za pochopení.

 

V Nové Bystřici 22. 10. 2020                                      Renata Koperdáková

 

Odhlašování obědů v MŠ

06.06.2020
obrázek k článku: Odhlašování obědů v MŠ

Informace pro rodiče

Mateřská škola oznamuje rodičům, že je možné odhlašování obědů dětí i na e-mailové adrese:

m.skolkanb@seznam.cz 

telefon: 388 288 140

 

Úplata za MŠ

29.04.2020
obrázek k článku: Úplata za MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

V souladu s §123 & Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a v souladu s §6 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

                                                                                       stanovuji

  • základní částku úplaty za celodenní předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 ve výši 320,- Kč za měsíc
  • v případě přerušení provozu MŠ v období letních prázdninových měsíců podle §3 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě poměrně sníží

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče. Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v MŠ žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost originálem přiznání sociálního příplatku podle Zákona č.117/1995 Sb., (popř. přiznáním dávek pěstounské péče).

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do patnáctého dne běžného kalendářního měsíce.

 

V Nové Bystřici   28. 4. 2020                                                                                                Mgr. Marika Hauserová

                                                                                                                                                      ředitelka školy