Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality MŠ

zobrazit články  (Aktuality MŠ) z roku

Svatý Martin v Mateřské škole

28.11.2021
obrázek k článku: Svatý Martin v Mateřské škole

Čtvrteční odpoledne 11. 11. 2021, proběhla na zahradě mateřské školy, společná akce rodičů a dětí pod názvem „Svatý Martin“.

Rodiče s dětmi přinesli doma vyrobené svícny a lampiony. Celé odpoledne bylo plné písní a úkolů na různých stanovištích.

Děti překvapil svatý Martin na koni se svou družinou z jezdecké stáje „Taurus z. s“ z Artolče. Po setmění se rozsvítil zahradní altán, stromeček a všechny svícny s lampiony. Děti si od svatého Martina odnesly malý dárek. Rádi bychom poděkovali rodičům a slečně Haně Jelínkové (svatý Martin), za příjemně strávené odpoledne.

kolektiv MŠ

 

Badatelský den u Slunečnic

23.11.2021
obrázek k článku: Badatelský den u Slunečnic

Třída Slunečnic se zapojila do projektu EduSTEM v rámci česko-rakouské spolupráce pod názvem  Badatelský den s Betty Jantarovou „Cestování časem pro malé badatele“, který se uskutečnil dne 16. 11. 2021.

V tento den jsme společně s dětmi přeshraničně experimentovali, zkoumali a pozorovali.

Děti si společně vyrobili pravěké moře v láhvi, naučili jsme vajíčko plavat, vyrobili jsme si zkamenělinu dinosaura, dále jsme si zahráli na Římany a za pomoci mléka a skořice jsme napsali tajné správy. Experimenty a pokusy děti velice nadchly.

Třída Slunečnic

 

Helloweenský týden

23.11.2021
obrázek k článku: Helloweenský týden

Halloween u předškoláků

První týden v listopadu se v předškolních třídách Dráčků a Slunečnic nesl v duchu Halloweenu. Během týdne jsme se seznámili s tradicemi a zvyky tohoto svátku. Paní učitelky společně s dětmi vyřezali dýně. Do tohoto týdne jsme zapojili rodiče, kteří nám společně s dětmi nosili halloweenskou výzdobu v podobě vyřezaných dýní, papírové a jiné dekorace, Těmito jsme si vyzdobili třídu. Připravili jsme si pro děti  halloweenské pokusy, které děti s nadšením pozorovaly. V pátek jsme uspořádali společnou diskotéku v maskách, kterou si děti z obou tříd náramně užily.

  

Třída Dráčků a Slunečnic

 

Míček Flíček u Slunečnic

23.11.2021
obrázek k článku: Míček Flíček u Slunečnic

V týdnu od 20. 9. do 24. 9. 2021 probíhal ve třídě F - Slunečnic třídní projekt "Míček Flíček". Do tohoto projektu se zapojili děti i rodiče. Společně si vymýšleli příběhy a kreslili obrázky k tématu. Děti si zahrály divadlo, vyzkoušely si pokusy se vzduchem a míčky. Také při dopoledních procházkách plnily další úkoly. Tento projekt se všem líbil a z přinesených výtvorů jsme vytvořili výstavku ve vestibulu MŠ. Tímto děkujeme rodičům za aktivní zapojení do projektu a těšíme se na další spolupráci.

 

Třída Slunečnic 

 

Kroužky v MŠ

05.10.2021
obrázek k článku: Kroužky v MŠ

Informace pro rodiče

Od října v naší MŠ začínají nové kroužky a aktivity. Bližší informace naleznete v příloze níže, nebo v dokumentech MŠ. 

 

Změna stravného od 1. 9. 2021

03.08.2021
obrázek k článku: Změna stravného od 1. 9. 2021

Informace pro zákonné zástupce

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 9. 2021 dochází ke změně ceny stravného v MŠ. Informaci naleznete v dokumentu, který je přílohou.

ZŘŠ pro MŠ
Renata Koperdáková

 

Doporučení rodičům k činnostem pro děti

03.05.2021
obrázek k článku: Doporučení rodičům k činnostem pro děti

„NAŠE MAMINKA MÁ SVÁTEK“

(3. 5. – 7. 5. 2021)

               Den Matek slavíme druhou květnovou neděli. Je to den, kdy si každý z nás najde chvíli pro nejdůležitější ženu v našem životě – MAMINKU. Nezapomeneme, že babička je také maminka. Děti můžou vyrábět drobné dárky, skládat básničky nebo kreslit obrázky.

 

Pojďme si povědět, jaká naše maminka je?

Nauč se krátkou básničku.                 V BŘÍŠKU JSI MĚ NOSILA,

                                                           V KOČÁRKU MĚ VOZILA.

                                                           PAMATUJEŠ PRVNÍ ZOUBEK?

                                                           NATLUČENÉ KOLÍNKO?

                                                           U VŠEHO JSI VŽDYCKY BYLA,

                                                           MOJE SLADKÁ MAMINKO.

                                                           ZA KAŽDOU TU CHVILIČKU,

                                                           NOSÍM SI TĚ V SRDÍČKU.

 

Námětová hra: „Na domácnost“ – pečujeme o svůj domov, vaříme, pomáháme mamince,

„Na maminku“ – pečujeme o miminko

 

Hádanka: KDO JE TO?

 • Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje, odpovídá na otázky, dává pusy z velké láska?

(maminka)

Říkanka:              Fialy a sedmikrásky                                       Milovaná babičko,

                              natrhám ti, mámo z lásky.                           mám pro tebe srdíčko.

                              Z lásky je tu kytička,                                      Za tvou lásku nejsladší

                              Ať žije má matička.                                       mám tě babi nejradši.

 

Činnosti a témata v týdnu od 26. 4 do 30. 4. najdete v příloze nebo dokumentech MŠ.

Kolektiv MŠ

 

Doporučení rodičům k činnostem pro děti

27.04.2021
obrázek k článku: Doporučení rodičům k činnostem pro děti

Čarodějný rej 26. 4. - 30. 4.

Pálení čarodějnic je lidový zvyk, který je velmi starý, avšak má tradici dodnes. Tento den se lidé schází u zapálených ohňů - slaví, opékají špekáčky, na některých místech se staví i májka.

Jak taková čarodějnice vypadá?

Svou postavou připomíná Čarodějnice polétavá obyčejnou stařenku, avšak se zvláštními znaky: velký nos, výrazně čnějící zuby a rozcuchané šedé vlasy.

S dětmi si přečtěte pohádku O Malé čarodějnici: Svatojakubská noc.

Pohybová chvilka

I dětičky si musí protáhnout svá tělíčka. Když budete pracovat s dětmi, je potřeba do aktivit zapojit i pohybové aktivity. Je dobré střídat aktivity: učení a pohyb.

Cíle:

 • Rozvoj paměti, fantazie
 • Matematická představivost
 • Procvičování jemné motoriky, koordinace oko, ruka

Činnosti:

Pohyb s říkankou.

Čarování

Čáry máry fuk,                         (rukama předvádíme čarování)

ať tu není kluk.        

Ať tu nejsou holčičky,

ať tu skáčou žabičky.              (děti začnou skákat jako žabičky)

 • Prsty lezou po stole jako pavouk

Pavouk

Já jsem malý pavouček,

já mám spousty nožiček.

Postavím si pevnou síť,

Jen se, muško, rychle chyť!    

 • Procvičování základních barev
 • Počítání do 6
 • Správné držení tužky (pastelky)
 • Hledání rozdílů
 • Ponaučení z pohádky – neporušujeme pravidla

Hopsa, hejsa, je filipojakubská noc

Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit, přece jen se v noci rozlétla na Skalnatou horu.

Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být sakumprásk takových pět set šest set čarodějnic: skalice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice, plevelice. Vířily v divém reji a mávaly košťaty. „Je filipojakubská noc!“ vyzpěvovaly. „Hopsa, hejsa, je  filipojakubská noc!“ A do toho mektaly, krákoraly a vřískaly, bily hromem a metaly blesky.

Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící, „Hopsa, hejsa, je filipojakubská noc!“ zpívala z plna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslela si: Kdyby mě tak viděl havran Abraxas, ten by kulil oči jako sůva! Určitě by to bylo všecko dobře prošlo - jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě hromnici Bimbule! Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá. „Podívejme se,“ řekla, když padla v kole na malou čarodějnici, „to je ale překvapeníčko. Copak tu pohledáváš? Odpověz! Nevíš, že mrňousové dneska na Skalnatou horu nesmějí?“ „Neprozraď mě!“ prosila ustrašeně malá čarodějnice. Teta Bimbula odvětila: „Kdepak! Drzoun zaslouží trest!“ Ostatní čarodějnice se zvědavě sběhly. Bimbula zlostně vypověděla, co věděla, a potom se zeptala, co se má s malou čarodějnicí stát. Tu zvolaly větrnice: „Ať pyká!“ Skalnice vřískaly: „K vrchní čarodějnici s ní! Ihned k vrchní čarodějnici!“ „To se ví,“ křičely všechny. „Popadněte ji a k vrchní čarodějnici!“ Malé čarodějnici nepomohly ani prosby ani žadonění. Hromnice Bimbula ji vzala za límec a táhla ji k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně postaveném z pohrabáčů. Zamračeně vyslechla hromnici a příkře spustila na malou čarodějnici: „Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na Skalnatou horu, ačkoli je sem mládeži tvého věku vstup zakázán? Jak jsi přišla na ten šílený nápad?“ Malá čarodějnice se třásla strachy: „Nevím. Najednou mě popadla taková chuť – tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla sem…“ „To tedy laskavě zase poletíš domů!“ přikázala vrchní čarodějnice. „Zmiz, a honem! Jinak bych se musela rozzlobit!“ Tu malá čarodějnice pochopila, že se s vrchní čarodějnicí dá mluvit. „Smím s vámi do kola aspoň napřesrok?“ zeptala se. „Hmmm…“ zamyslela se vrchní čarodějnice. „To ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli z tebe do té doby bude dobrá čarodějnice - tak snad… Den před příští filipojakubskou nocí svolám kouzelnickou radu a přezkouším tě. Ale zkouška nebude lehká.“  „Děkuji ti,“ řekla malá čarodějnice, „děkuji ti!“  Slibovala, že za rok z ní bude dobrá čarodějnice. Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu řekla hromnice Bimbula vrchní čarodějnici: „Ty toho drzého prcka nepotrestáš?“ „Potrestej ji!“ popichovaly druhé hromnice. „Potrestej ji!“ volaly i všechny ostatní čarodějnice. „Pořádek musí být! Kdo si přiletí na kouzelný rej, když to má zakázané, musí dostat na pamětnou.“ „Mohly bychom tu drzou žábu nafoukanou za trest na chvíli hodit do ohně,“ navrhovala teta Bimbula. „A co kdybychom ji,“ navrhovala jedna větrnice, “na pár týdnů zavřely? Mám zrovna prázdný husí chlívek…“ Jedna blátenice řekla: „To bych věděla něco lepšího. Dejte mi ji a já ji strčím po krk do bláta!“ „Ne,“ odporovaly plevelnice, „měly bychom jí pořádně rozdrápat obličej!“ „To taky!“ hubovaly větrnice. „Ale taky musí dostat důkladný nářez!“ „Vrbovými proutky!“ syčely skalnice. „Jen vezměte koště!“ radila hromnice Bimbula. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach. Tohle mohlo pěkně dopadnout! „Pozor!“ řekla vrchní čarodějnice, když už se vyslovily všechny ostatní. „Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána…“ „To žádáme!“ hulákaly čarodějnice sborem a nejvíc hulákala hromnice Bimbula. „… pak navrhuji,“ zvolala vrchní čarodějnice, „abychom jí prostě vzaly koště a poslaly ji domů pěšky. Bude mít tři dny a tři noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa - to stačí.“ „Nestačí!“ křičela hromnice Bimbula. Ostatní se však domnívaly, že tím by se to mohlo odbýt. Vzaly malé čarodějnici koště, se smíchem je hodily do ohně a škodolibě jí popřály šťastnou cestu.

Činnosti a témata v týdnu od 26. 4 do 30. 4. najdete v příloze nebo dokumentech MŠ.

Kolektiv MŠ

 

Doporučení rodičům k činnostem pro děti

20.04.2021
obrázek k článku: Doporučení rodičům k činnostem pro děti

Nabídka činností na období od 19. 4 - 23. 4

Aprílové počasí, den Země – 22. dubna.

Milý rodiče,

Měsíc duben je plný rozverného aprílového počasí.

 Je velmi pestré a nestálé. S dětmi si povídejte, jaké jsou hlavní změny počasí. Děti mohou objevovat, poznávat rozmanitost přírody, učit  se chápat důležitost zachování čistého životního  prostředí pro všechny živé tvory. Naše země je překrásná modrá planeta, která nám poskytuje rozmanité přírodní bohatství, kterého je potřeba si velmi vážit. Při procházkách pozorujte, zda je příroda kolem nás čistá nebo zda je potřeba jí nějak pomoci.

Témata a činnosti, které v tomto období ( 19. 4 - 23. 4) dětem v mateřské škole nabízíme:

Cíle:

 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Cvičit pozornost, paměť a představivost
 • Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti
 • Seznámení s okolním přírodou

Činnosti:

 • Báseň s pohybem- „ Pozdrav slunci“
 • Básnička „Naše Země“

NAŠE ZEMĚ TA SE TOČÍ,

I KDYŽ NEMÁ NOŽIČKY,

ZVESELA SI NEPOSKOČÍ,

SHODILA BY HVĚZDIČKY.

 • Básnička s pohybem „Počasí“

DNES JE KRÁSNÝ DEN,                             chůze

ASI PŮJDU VEN.

SLUNCE KRÁSNĚ HŘEJE,                         rozpažit, dělat paprsky

NAVŠECHNY SE SMĚJE.

PAK SE SCHOVÁ ZA MRÁČEK,

ZAČNE PĚKNÝ LIJÁČEK.                           naznačovat prsty déšť

HONEM RYCHLE POSPÍCHÁM                 běh

DO BEZPEČÍ, DO SUCHA.                         schovat se do klubíčka

A KDYŽ PRŠET PŘESTANE,

VŠUDE MOKRO ZŮSTANE.                       zvednout hlavu

 • Povídání o tom jak a proč musíme třídit odpad.
 • Prohlížení encyklopedií, dětských knih o naší planetě
 • Písnička „Třídíme odpad“
 • Procvičování jemné motoriky- stříhání ,kreslení, vybarvování, přiřazování
 • Skládanka
 • Malované čtení- „Jak se chovat v přírodě“

 

Pracovní listy a činnosti k tomuto tématu najdete v příloze.

Kolektiv MŠ

 

Organizace MŠ od 12. 4. 2021

09.04.2021
obrázek k článku: Organizace MŠ od 12. 4. 2021

ZŠ a MŠ Nová Bystřice, Hradecká 390, Nová Bystřice

Informace pro rodiče

Dle vládního nařízení je naše MŠ otevřena od 12. 4. 2021 pro děti předškolního věku a děti IZS.

 

Při vstupu do MŠ mají všechny děti i rodiče ochranu úst a nosu.

Děti se budou testovat v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den nástupu do MŠ). Dítě, které bylo během posledních 48 hodin testováno na COVID – 19 a donese si potvrzení o negativním výsledku, nebude již testováno v MŠ.

Testování včetně výsledku trvá přibližně 15 minut, prosíme, počítejte s touto časovou rezervou.

Test bude provádět rodič pod dohledem paní učitelky.

V případě pozitivního testu nebude dítě přijato do MŠ a odchází s rodičem domů. Dítě, které nebude spolupracovat a odmítne si nechat udělat test, nebude do MŠ přijato.

Děti, které prodělaly COVID- 19 a jsou v 90- ti denní ochranné lhůtě, se testovat nemusí, pokud předloží potvrzení od lékaře.

V případě pozitivity dítěte je rodič povinen kontaktovat lékaře a KHS.

 

Podrobnější informace naleznete v sekci COVID a v aktualitách na webových stránkách ZŠ a MŠ NB.

 

ZŘŠ pro MŠ Koperdáková Renata