Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Školení učitelů

V srpnu 2012 proběhlo školení učitelů k práci s interaktivními tabulemi.