Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

O škole…

Základní škola Nová Bystřice vyučuje podle dokumentů
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  Škola pro život, 4.9.2017, 7.verze         


Stejně jako mnohé ostatní základní školy, přešli jsme 1. ledna 2003 do právní subjektivity a od té doby Základní škola a Mateřská škola v Nové Bystřici představuje oproti minulosti širší školský komplex, který zahrnuje základní školu se školní družinou, školní jídelnu ZŠ a mateřskou školu se školní jídelnou - výdejnou.

 

Zaměstnanci Základní školy Nová Bystřice a všech jejích zařízení - od 1.9.2020

Pedagogičtí pracovníci školy

ředitel školy Mgr. Václav Zajíc
zást. ředitele pro ZŠ Mgr. Josefa Rykrová
třída I.A Mgr. Martina Píchová
třída I.B Mgr. Eva Tesařová
třída II.A PaedDr. Kateřina Švecová
třída II.B Mgr. Petra Bendová
třída III.A Mgr. Lenka Marušáková
třída III.B Mgr. Naděžda Vaňásková
třída IV. Mgr. Dana Mrázová
třída V.A Mgr. Jana Dvořáková
třída V.B Mgr. Leona Diwaldová
třída VI.A Mgr. Světlana Červená
třída VI.B Mgr. Václava Chalupová
třída VII.A Mgr. Vendula Kořínková
třída VII.B Mgr. Michal Parkán
třída VIII.A Mgr. Dagmar Makovičková
třída VIII.B Mgr. Václav Zajíc
třída IX.A Mgr. Jitka Zíková
třída IX.B Mgr. Michal Tesař

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Jan Loula
Mgr. Milan Koperdák
Eliška Nováčková
Tereza Drugová 

 

 

Vychovatelky školní družiny

vedoucí vychovatelka Ivana Benešová
vychovatelka Miroslava Evjáková
vychovatelka Eva Příhodová
asistentka pedagoga  Tereza Fišerová
asistentka pedagoga Bc. Blanka Kněžínková-Krillová
asistentka pedagoga Alice Kadlecová 

Provozní zaměstnanci ZŠ

školník Karel Komárek
účetní Jana Fabrigerová
mzdová účetní + admin. Barbora Šilhanová
uklízečka Jana Mendlová
uklízečka Anna Elšíková
uklízečka Marcela Budošová
 

Zaměstnanci školní jídelny a jídelny - výdejny

vedoucí jídelny Lucie Szücsová
vedoucí kuchařka Hana Molová
kuchařka Olga Kandlová
kuchařka Hana Sklenková
kuchařka Michaela Melichová
kuchařka Marcela Křinecká
kuchařka Jana Suchá
pomocná kuchařka Ivana Krůželová
pomocná kuchařka Hana Zboroňová
 

Mateřská škola - učitelky

Zástupkyně ředitele ZŠ
pro mateřskou školu
Renata Koperdáková
učitelka Renata Vránková
učitelka Věra Vrecková
učitelka Miloslava Nácarová
učitelka Jolana Lekešová
učitelka Dana Křešničková
učitelka Věra Králíčková
učitelka Hedvika Černá
učitelka Bc. Jana Řežábková
učitelka Bc. Jana Kubánková
učitelka Klára Krůželová
asistentka pedagoga Lenka Kovářová
asistentka pedagoga Jana Tesárková
chůva Eva Příhodová
 

Mateřská škola - provozní zaměstnanci

údržbář a topič ZŠ Luděk Frűhauf
uklízečka Alena Grausamová
uklízečka Pavla Škopková