Základní a mateřská škola Nová Bystřice      

Základní škola a Mateřská škola
Nová Bystřice

Aktuality ZŠ

zobrazit články  (Aktuality ZŠ) z roku

Projektový den - Mikroskopování

02.12.2021
obrázek k článku: Projektový den - Mikroskopování

Ve čtvrtek 2. 12. 2021 se žáci 4. tříd zúčastnili projektu Jany Dvořákové (EduSTEM, ATCZ220) s názvem Svět pod lupou. Mohli si sami prohlížet různé preparáty: křídla mouchy, krev, kočičí chlup, ústní ústrojí komára, klíště…Pozorovali a zakreslovali si, co vidí, pracovali s pracovním listem. Z vlastního vlasu si vytvořili preparát, který si mohli i vyfotit, aby měli na dnešní den památku. V kapce vody z rybníka pozorovali vodní řasy.

Žáci byli při projektovém dnu nadšeni, bylo zajímavé vidět to, co jsme v přírodě pouhým okem ještě nespatřili.

Uvědomili jsme si, že je nám mnoho věcí z přírody ještě stále ukryto.

 

7. B - Prakticky na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

30.11.2021
obrázek k článku: 7. B - Prakticky na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

Dne 11. listopadu 2021 se žáci 7. B zúčastnili dalšího projektového dne. Měl název Prakticky na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec. Prohlédli jsme si obě budovy školy a seznámili jsme se se všemi obory, které se v nich vyučují. Nejvíce nás zaujaly prohlídky soustavy CNC obrábění, robotického pracoviště, pracoviště programování a učebny automatizace a 3D tisku. Dokázali jsme sestavit rozebranou kalkulačku a změřit šachové figurky různými nástroji. Projektový den se opravdu vydařil.

 

Projektový den - Život v přírodě a péče o ni

30.11.2021
obrázek k článku: Projektový den - Život v přírodě a péče o ni

20. září 2021 si žáci 7. B užili projektový den nazvaný Život v přírodě a péče o ni. Krásný den jsme strávili v obci Skalka. Poznávali jsme vodní živočichy, druhy stromů a léčivých bylin. Naučili jsme se sázet stromky. Všem se nám tento den velmi líbil. 

 

Návštěva Planetária v J.H. 5. třídou

30.11.2021
obrázek k článku: Návštěva Planetária v J.H. 5. třídou

Dne 25.11. navštívila 5. třída Planetárium a hvězdárnu  v Jindřichově Hradci. V říjnu a listopadu proběhl s dětmi v rámci výuky Př, Vv a Pč třídní projekt Vesmír. Děti si osvojily základní poznatky o Sluneční soustavě a pak už jen zbývalo zhlédnout zajímavou projekci a obdivovat obří dalekohled k pozorování oblohy.

Děkujeme za informace a příjemně strávený čas.
Dana Mrázová, Alice Kadlecová a děti
 

Cizí slova kolem nás

29.11.2021
obrázek k článku: Cizí slova kolem nás

    V listopadu byl v 8. ročníku realizován projekt Cizí slova kolem nás. Cílem projektu bylo vytvořit u žáků vztah k cizím slovům, představit cizí slova jako běžnou součást jazyka, seznámit se s cizími slovy a jejich používáním. Žáci po dobu 2 týdnů sbírali cizí slova či slova cizího původu z tištěných textů, z rádia, knih, internetu i běžných rozhovorů. K zaznamenání dostali list, do kterého uváděli dané slovo, kontext / větu / situaci a také zdroj a datum záznamu. Ve škole jsme ve 2 vyučovacích hodinách ve skupinách hledali slova, která zapsalo více z nás, případně jsme vybírali slova, o kterých panovala shoda, že bychom je měli znát. Slova jsme dále třídili podle slovních druhů a podle oborů, snažili jsme se dohledat jejich české synonymum, případně jejich opis / definici. Tvořili jsme věty s těmito slovy. Ze zpětné vazby vyplynulo, že žáci by projekt ohodnotili známkou 2 a konstatovali, že si obohatili svou aktivní slovní zásobu průměrně o 5-10 cizích slov.

 

Projektový den s Českým rozhlasem

29.11.2021
obrázek k článku: Projektový den s Českým rozhlasem

     12. listopadu 2021 proběhl ve třídě 8.A, 26. listopadu 2021 pak v 8.B projektový den s redaktorkou Českého rozhlasu Lucií Hochmanovou. Cílem bylo poznat zblízka práci rozhlasového redaktora v terénu. Žáci si vyzkoušeli, jak se mění zpráva při ústním šíření, zjistili, jaký je rozdíl mezi soukromými a veřejnoprávními médii. Učili se poznat poplašnou zprávu – fake news, deep fake, HOAX a řetězové emaily a ověřili si, že ani videu se nedá tak úplně věřit. Pokoušeli se hodnotit důvěryhodnost tištěných i internetových médií, v novinách pak dohledávali zdroje uváděných informací, autory textů, údaje o redakci či majiteli média. Na závěr si vyzkoušeli práci redaktora. V malých skupinách museli zkrátit text na maximálně 5 vět a tuto zprávu potom namluvit do mikrofonu. Většina žáků zjistila, že vybrat z textu jen opravdu to nejdůležitější není snadné a říci i pouhých 5 vět bez přeřeknutí je úkol ještě obtížnější. Slyšet zprávy z úst žáků včetně znělky, tak jak to známe z rádia, bylo skvělé! 

 

Žáci 8. A a 7. A na Techmanii v Plzni

28.11.2021
obrázek k článku: Žáci 8. A a 7. A na Techmanii v Plzni

Techmania science center a 3D planetárium Plzeň

V rámci projektu „EduSTEM“ (ATCZ220) jsme měli možnost vyrazit v pátek 19.11. do Plzně. Vzdělávat se na místě mohli žáci 8.A a 7.A jako vítězné třídy z projektového Dne jazyků. Objevovali jsme taje fyzikálních zákonů a prakticky si je vyzkoušeli. Sousední 3D planetárium nám nabídlo zajímavé pohledy nejen na planety naší Sluneční soustavy. Všem se akce velmi líbila a těšme se na nové vědce z Nové Bystřice. 

 

Pracujeme s hlínou

26.11.2021
obrázek k článku: Pracujeme s hlínou

Žáci naší školy mají v těchto dnech možnost pracovat se samotvrdnoucí hlínou Keraplast od společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. Převažuje vánoční tématika, ale kreativitě se meze nekladou. Výrobky poslouží jako výzdoba tříd, dárek, ozdoba stromků, stojánky na tužky, těžítka či jako umělecký předmět. Díky patří rodině Kadleců za zprostředkování materiálu.

 

Projektový den - Den s hasičem 4. B

23.11.2021
obrázek k článku: Projektový den - Den s hasičem 4. B

Dne 26.10. se žáci 4.B setkali v hasičské zbrojnici s panem Michalem Hánou. Jeho prostřednictvím se seznámili s hasičskou technikou. Dozvěděli se, jaké znalosti musí hasič mít. Některé praktické dovednosti si pak ověřili ve štafetovém běhu. Žákům se dopoledne strávené v hasičském prostředí velice líbilo.

 

Den plný pokusů v 1. třídě

23.11.2021
obrázek k článku: Den plný pokusů v 1. třídě

V rámci projektu EduSTEM jsme se zapojili do česko-rakouského projektu s názvem Bádáme společně. Protože se  kvůli covidu nemůžeme navzájem setkávat, byli jsme s rakouskými školami propojeni on-line. Dle pokynů jsme najednou prováděli různé pokusy. Ve sklenici jsme si vytvořili imaginární moře z písku, vody, soli, mušliček a oleje. Pozorovali jsme, jak se olej ve vodě chová. Dále jsme učili plavat vajíčko. Když jsme změnili hustotu vody solí, vajíčko vyplavalo na povrch, společně jsme modelovali zkameněliny, psali jsme neviditelným inkoustem (mlékem) na bílý papír a ten jsme pak posypali skořicí, abychom přečetli tajnou zprávu. Děti byly nadšené. Za dobrou práci získaly i mezinárodní badatelský diplom. 

Děkujeme našim kolegům z Vídně za pěkný nápad.

J. Dvořáková