Základní a mateřská škola Nová Bystřice

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Základní škola a Mateřská škola
Nová BystřiceFotogalerie: Lipka u Brna

 Školní akce o přírodě


Květen 2012 byl měsícem, kdy na naší Základní škole a Mateřské škole Nová Bystřice proběhly exkurze a přednášky o přírodě, čímž byly rovněž realizovány klíčové aktivity globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji“, který probíhá pod názvem „Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Nová Bystřice“ a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Základní škola Nová Bystřice se tak chce připojit ke školám, které environmentální výchovu vidí jako součást základního vzdělávání. Znamená totiž výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.
Základním ekosystémem je les. Ve středu 9.května 2012 žáci šestých tříd prohloubili své znalosti o stromech a lesním hospodářství na přednášce v aule školy. Dozvěděli se o lesních škůdcích, jak se má les chránit, jaké má využití, jak číst v lesních mapách. Na závěr proběhla diskuse. Velké poděkování patří Ing. Martinu Dohnalovi, který vše srozumitelně a názorně vysvětlil. Beseda s ním byla jako vždy dokonale připravena a žáky upoutala.
Dne 10.5. se obě páté třídy vydaly autobusem na zajímavý výlet. Žáci navštívili Brno-Lipku, jednu z největších organizací u nás zabývající se environmentální výchovou.Pod názvem výukového programu - Co skrývá les si děti přímo v přírodě vyzkoušely postavit a určit jednotlivá lesní patra, pochopily význam půdních živočichů pro tvorbu půdy.S pomocí atlasů určovaly názvy stromů, každý si vytvořil svůj vlastní pracovní list.Během hry na lýkožrouty si žáci upevnili znalosti o ochraně lesa.Největší ohlas mezi účastníky sklidila 16 m dlouhá prolézačka mraveniště.
Mezi další školní akce takto zaměřené patřily návštěvy antropologické expedice v Humpolci pro žáky 7.tříd a výstavy vltavínů v Týně nad Vltavou pro žáky 9. tříd.